Anasayfa

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı disiplinler arası bir anabilim dalıdır. Farklı lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Kadın Çalışmaları Bilim Dalı yüksek lisans programına başvurabilmektedirler.

Programın Amacı

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet yüksek lisans programının amacı,  kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusunda uzmanlaşma sağlayarak, özgün bilimsel çalışma yapabilecek, kadın ve toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle konuyla ilgili çözümün bir parçası olacak profesyoneller yetiştirmektir.

01.06.2010 Tarihinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlanmasına karar verilmiş olup, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren bölüme öğrenci alımı başlamıştır. Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimi ise 2017 – 2018 güz yarıyılından bu yana devam etmektedir.

Mezun Olanların Çalışma Alanları

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, danışman, politika analisti ve devlet kurumlarında ya da sivil toplum örgütlerinde, iş hayatında ve endüstride, eğitim kurumlarında memur olarak çalışabilirler. Kadın ve toplumsal cinsiyet konularında uzmanlaşmış olduklarından belediyelerin, bakanlıkların kadın, aile, çocuk konuları ile ilgili alanlarında çalışma yürütebilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde çalışabilir, sivil toplum örgütlerinde, sığınaklarda, üniversitelerin kadın ve toplumsal cinsiyetle ilgili araştırma ve çalışma yapmak üzerine kurulmuş araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Özellikle kadın hakları konusunda uzmanlaşmış olarak avukatlık yapabilir ya üniversitelerde bu konularda araştırma yapabilir ve ders verebilirler.

Misyon

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet lisansüstü eğitiminin amacı, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusunda uzmanlaşma sağlayarak, özgün bilimsel çalışma yapabilecek, kadın ve toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve öz güvenle konuyla ilgili çözümün bir parçası olacak profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Sekreterliği,
Edebiyat Fakültesi, Zemin Kat, Z 12 No'lu Oda, 07058, Kampüs/ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 00 (dhl: 3331)
Tel: