Akdeniz Üniversitesi

Anasayfa

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı disiplinler arası bir anabilim dalıdır. Farklı lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Kadın Çalışmaları Bilim Dalı yüksek lisans programına başvurabilmektedirler.

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet yüksek lisans programının amacı,  kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusunda uzmanlaşma sağlayarak, özgün bilimsel çalışma yapabilecek, kadın ve toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle konuyla ilgili çözümün bir parçası olacak profesyoneller yetiştirmektir.

01.06.2010 Tarihinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlanmasına karar verilmiş olup, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren bölüme öğrenci alımı başlamıştır.

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, danışman, politika analisti ve devlet kurumlarında ya da sivil toplum örgütlerinde, iş hayatında ve endüstride, eğitim kurumlarında memur olarak çalışabilirler. Kadın ve toplumsal cinsiyet konularında uzmanlaşmış olduklarından belediyelerin, bakanlıkların kadın, aile, çocuk konuları ile ilgili alanlarında çalışma yürütebilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde çalışabilir, sivil toplum örgütlerinde, sığınaklarda, üniversitelerin kadın ve toplumsal cinsiyetle ilgili araştırma ve çalışma yapmak üzerine kurulmuş araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Özellikle kadın hakları konusunda uzmanlaşmış olarak avukatlık yapabilir ya üniversitelerde bu konularda araştırma yapabilir ve ders verebilirler.

Sayfa Özeti: Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet ABD

Sayfa Açıklaması: kadın toplumsal cinsiyet akdeniz

Anahtar Kelimeler: